Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Ετικέτα: Εργατικά

29 Δεκ

Οι αλλαγές στις ημέρες διακοπών και αργιών των φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Με τη νέα απόφαση του Υπουργού Παιδείας που τροποποιεί την υπ’ αριθμόν Δ5/5500/83 απόφαση του Υπ. Εθνικής Παιδείας (ΦΕΚ Β’ 652/16-11-1983 ), μειώνονται οι περίοδοι διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα στα φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Ειδικότερα οι ημέρες διακοπών:   των Χριστουγέννων που είχαν διάρκεια από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η […]