Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Ετικέτα: Δώρο Χριστουγέννων

01 Δεκ

 Δώρο Χριστουγέννων, Πως υπολογίζεται; Ποιοί το δικαιούνται; Τι συμπεριλαμβάνεται; Πότε καταβάλλεται;

Πως υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων: Το δώρο Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς και 25 ημερομίσθια για τους ημερομίσθιους. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση του μισθωτού έχει διαρκέσει λιγότερο χρονικό διάστημα, ο μισθωτός θα πάρει μέρος του Δώρου Χριστουγέννων  ίσο με  την διάρκεια της απασχόλησης του σε  αυτό διάστημα. Πιο […]