Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη
<h1 class="entry-title">Tag: δήλωση</h1>
14 Οκτ

Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

Σε συνέχεια της επικείμενης έναρξης της προθεσμίας των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, εκδόθηκαν δύο σχετικές αποφάσεις στο ΦΕΚ.