Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη
<h1 class="entry-title">Category: Συνταξιοδοτικά</h1>
31 Μαρ

Συνταξιούχοι: Ποιοί θα δουν περικοπή της σύνταξης τους από τον Μάρτιο του 2022

Θα ισχύσει άμεσα για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2016 και παράλληλα εργάζονται ● Προθεσμία σε παλαιούς συνταξιούχους να δηλώσουν τυχόν απασχόλησή τους μέχρι το τέλος Μαΐου ● Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων εξαιρούνται από τις περικοπές.