Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη
<h1 class="entry-title">Category: Εργατικά</h1>
29 Δεκ

Οι αλλαγές στις ημέρες διακοπών και αργιών των φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Με τη νέα απόφαση του Υπουργού Παιδείας που τροποποιεί την υπ’ αριθμόν Δ5/5500/83 απόφαση του Υπ. Εθνικής Παιδείας (ΦΕΚ Β’ 652/16-11-1983 ), μειώνονται οι περίοδοι διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα στα φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Ειδικότερα οι ημέρες διακοπών:   των Χριστουγέννων που είχαν διάρκεια από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η […]

01 Δεκ

 Δώρο Χριστουγέννων, Πως υπολογίζεται; Ποιοί το δικαιούνται; Τι συμπεριλαμβάνεται; Πότε καταβάλλεται;

Πως υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων: Το δώρο Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς και 25 ημερομίσθια για τους ημερομίσθιους. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση του μισθωτού έχει διαρκέσει λιγότερο χρονικό διάστημα, ο μισθωτός θα πάρει μέρος του Δώρου Χριστουγέννων  ίσο με  την διάρκεια της απασχόλησης του σε  αυτό διάστημα. Πιο […]