Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη
<h1 class="entry-title">Category: Εργατικά</h1>
23 Μαρ

Αυτή είναι η διαδικασία για τα 800 ευρώ επίδομα.Τα βήματα για εργοδότες και εργαζόμενους

Οι ψηφιακές υπεύθυνες δηλώσεις των εργοδοτών θα μπορούν να υποβάλλονται για μια εβδομάδα το πιθανότερο από αύριο 24/03  έως την επόμενη Τρίτη 31 Μαρτίου. Οι μισθωτοί αλλά και όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση το πρώτο 20ήμερο του Μαρτίου αναμένεται να υποβάλλουν τις αιτήσεις το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου, ώστε να δηλώσουν ΙΒΑΝ και να λάβουν τα 800 ευρώ. Tην ειδική […]

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο. Επισυνάπτουμε το έντυπο προς συμπλήρωση των στοιχείων σας σε […]

29 Δεκ

Οι αλλαγές στις ημέρες διακοπών και αργιών των φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Με τη νέα απόφαση του Υπουργού Παιδείας που τροποποιεί την υπ’ αριθμόν Δ5/5500/83 απόφαση του Υπ. Εθνικής Παιδείας (ΦΕΚ Β’ 652/16-11-1983 ), μειώνονται οι περίοδοι διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα στα φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Ειδικότερα οι ημέρες διακοπών:   των Χριστουγέννων που είχαν διάρκεια από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η […]

01 Δεκ

 Δώρο Χριστουγέννων, Πως υπολογίζεται; Ποιοί το δικαιούνται; Τι συμπεριλαμβάνεται; Πότε καταβάλλεται;

Πως υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων: Το δώρο Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς και 25 ημερομίσθια για τους ημερομίσθιους. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση του μισθωτού έχει διαρκέσει λιγότερο χρονικό διάστημα, ο μισθωτός θα πάρει μέρος του Δώρου Χριστουγέννων  ίσο με  την διάρκεια της απασχόλησης του σε  αυτό διάστημα. Πιο […]