Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Συνταξιούχοι: Ποιοί θα δουν περικοπή της σύνταξης τους από τον Μάρτιο του 2022

31 Μαρ

Συνταξιούχοι: Ποιοί θα δουν περικοπή της σύνταξης τους από τον Μάρτιο του 2022

Μειωμένες  πλέον σε ποσοστό 30% θα είναι οι συντάξεις του Απριλίου που θα καταβληθούν αυτή την εβδομάδα σε όλους όσοι συνταξιοδοτήθηκαν είτε πριν- είτε μετά τον Μάιο του 2016 και παράλληλα εργάζονται. Η μεταβατική περίοδος προσαρμογής που είχε δοθεί για τους συνταξιούχους πριν το Μάιο του 2016 που συνέχιζαν να εργάζονται να εξαιρούνται της περικοπής της σύνταξης  έληξε στις 28/02/2022 και σε περίπτωση που δεν διέκοψαν την απασχόλησή τους  το Φεβρουάριο του 2022 εμπίπτουν πλέον στην νέα διάταξη περί απασχόλησης συνταξιούχων.

  Από την εφαρμογή των μειώσεων εξαιρούνται οι εξής συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους ανεξαρτήτως απασχόλησης:

α. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

β. Συνταξιούχοι ψυχικά ασθενείς που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, βάσει του άρθρου 23 του ν. 4488/ 2017 (Α’ 176).

γ. Δικαιούχοι συντάξεων γήρατος λόγω αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα με βαριές αναπηρίες (όπως παραπληγία, τετραπληγία) που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης με βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν

δ. Συνταξιούχοι γήρατος, λόγω αναπηρίας, προερχόμενοι από τον δημόσιο τομέα (πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι) με βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία τετραπληγία, που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης με βάση το τέταρτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.Δ. 169/2007 (Α’ 210).

ε. Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του Δημοσίου του άρθρου 54 του Π.Δ. 169/2007 (Α’ 210).

στ. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο και είτε σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας του, είτε είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

ζ. Όσοι λαμβάνουν πολεμικές, τιμητικές συντάξεις από το υπουργείο Οικονομικών λόγω θανάτου /αναπηρίας ένεκα της υπηρεσίας. Δηλαδή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

η. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

  Επίσης ο ΕΦΚΑ με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι μόνο οι παλαιοί συνταξιούχοι που παράλληλα εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα στον ΕΦΚΑ καλούνται να το πράξουν προσερχόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και για διευκόλυνση τους δίνεται η δυνατότητα αυτή μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 καθώς σε αντίθετη περίπτωση, εάν ελεγχθούν, κινδυνεύουν με πρόστιμο έως και 12 συντάξεων. 

Προτιμότερο είναι οι ασφαλισμένοι που πρέπει να δηλώσουν την απασχόλησή τους να προσέλθουν στο αρμόδιο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους ώστε να καταθέσουν μια Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν από πότε συνταξιοδοτούνται και το είδος της εργασίας τους.

Μαζί με την ΥΔ σε περίπτωση που είναι μισθωτοί θα προσκομίζουν την αναγγελία πρόσληψης, σε περίπτωση που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι την έναρξη στην Εφορία ή ό,τι άλλο έγγραφο βεβαιώνει την εργασία τους. Η σχετική δήλωση πρέπει να πρωτοκολληθεί μέχρι 31/05/2022 για να αποφευχθεί η εφαρμογή της διάταξης που επιβάλλει πρόστιμο σε περίπτωση μη δήλωσης της εργασίας.

Ακόμη και στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στο παρελθόν, προτείνουμε και σε αυτή την περίπτωση την κατάθεση της δήλωσης στην οποία να αναγράφεται ότι <<από τη συνταξιοδότηση μου μέχρι σήμερα εξακολουθώ αδιαλείπτως να εργάζομαι>>.