Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Πώς θα πάρετε φορολογικό διαζύγιο από τον σύντροφό σας

03 Ιαν

Πώς θα πάρετε φορολογικό διαζύγιο από τον σύντροφό σας

Οι σύζυγοι που σκέφτονται να υποβάλλουν χωριστά φορολογική δήλωση θα πρέπει αποφασίσουν γρήγορα.

Το αίτημα, θα υποβάλλεται μόνο από τον παντρεμένο που θέλει να κάνει ξεχωριστή δήλωση και μάλιστα όπως διευκρινίζεται με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ εάν το αίτημα υποβληθεί από τον ένα σύζυγο τότε είναι δεσμευτικό και για τον άλλο σύζυγο. Για να γίνει ξεχωριστή δήλωση το 2019, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στο μητρώο της εφορίας με ανέκκλητη δήλωσή τους μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Από την στιγμή που θα γίνει ξεχωριστή δήλωση, θα ισχύσουν τα εξής:

  • “Τίνος είναι τα παιδιά”

Στην υποβολή χωριστής δήλωσης, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα με το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση ισόποσου εισοδήματος, προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Αν πάλι κάποιος έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματά του. Ευνόητο είναι πως αυτό ισχύει και στο σύμφωνο συμβίωσης.

  • Τα τεκμήρια και αφορολόγητο

Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων το ποσό της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 3.000 ευρώ για κάθε σύζυγο.Ο κάθε σύζυγος θα αντιμετωπίζει και τεκμήρια και ηλεκτρονικές δαπάνες με το δικό του ατομικό εισόδημα και αν αυτό δεν επαρκεί θα υφίσταται τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

  • Επιδόματα

Άθροιση του εισοδήματος των δύο συζύγων σε περίπτωση ξεχωριστών δηλώσεων, θα γίνεται μόνο για να κρίνεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των  διαφόρων επιδομάτων. Και αυτό διότι οι παντρεμένοι θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην οποία μάλιστα θα περιλαμβάνονται και τα παιδιά αλλά και οι φιλοξενούμενοι) ανεξάρτητα από το πώς θα υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις.

Πλεονεκτήματα

  • Βασικότερο πλεονέκτημα των χωριστών δηλώσεων είναι το ξεχωριστό εκκαθαριστικό. Κάθε σύζυγος πληρώνει αυτομάτως τον φόρο που του αναλογεί και εισπράττει την επιστροφή που δικαιούται χωρίς συμψηφισμούς της επιστροφής με τυχόν οφειλή του άλλου.
  • Αποφεύγονται συμψηφισμοί στην εκκαθάριση. Αν π.χ. προκύπτει για τη σύζυγο οφειλή φόρου και στον σύζυγο επιστροφή, δεν διενεργείται ο αυτόματος συμψηφισμός που μπορεί και να μηδενίζει σήμερα την επιστροφή φόρου στον σύζυγο.
  • Διασφαλίζεται με τα χωριστά εκκαθαριστικά η απόκτηση φορολογικής ενημερότητας του συνεπούς συζύγου. Σήμερα, εάν ένας από τους δύο έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει φορολογική ενημερότητα χωρίς ρύθμιση της οφειλής του συζύγου.
  •  Οι δόσεις πληρωμής του φόρου θα προσδιορίζονται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο προκειμένου ο καθένας να πληρώνει (ή να χρωστάει) τα δικά του.
  • Αποφεύγεται ο κίνδυνος να μπλοκάρεται τραπεζικός λογαριασμός του συζύγου για οφειλές της συζύγου ή το ανάποδο.