Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Αυξημένο το επίδομα θέρμανσης 2019,Ποιοι οι δικαιούχοι, πότε καταβάλλεται

14 Δεκ

Αυξημένο το επίδομα θέρμανσης 2019,Ποιοι οι δικαιούχοι, πότε καταβάλλεται

Το νέο επίδομα θα χορηγηθεί με τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά θα είναι αυξημένο καθώς το ποσό της επιδότησης από τα 12,5 λεπτά το λίτρο εξετάζεται να διαμορφωθεί στα 15 ή 20 λεπτά το λίτρο.

Το ύψος του συνολικού ποσού του επιδόματος θα διαμορφώνεται για κάθε δικαιούχο ανάλογα με την Κλιματική Γεωγραφική Ζώνη στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Συγκεκριμένα, προβλέπεται και φέτος διαχωρισμός της Επικράτειας της χώρας σε 4 μεγάλες Κλιματικές Γεωγραφικές Ζώνες, σε κάθε μία από τις οποίες θα ισχύει διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας κατοικίας.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο από 15-10-2018 έως 30-4-2019 είναι:

Δικαιούχοι Εισοδηματικά Κριτήρια Περιουσιακά κριτήρια
Άγαμοι Έως 12.000,00 € Έως 100.000,00€
Έγγαμος χωρίς παιδιά Έως 20.000,00€ Έως 200.000,00€
Έγγαμος με 1 παιδί Έως 22.000,00€ και 2.000,00 προσαύξηση για κάθε παιδί Έως 200.000,00€
Μονογονεϊκές Οικογένειες Έως 22.000,00€ και 2.000,00 προσαύξηση για κάθε παιδί Έως 200.000,00€

Το επίδομα θα εξακολουθεί να χορηγείται για επιφάνεια κύριας κατοικίας έως 80 τ.μ. για τον άγαμο και έως 100 τ.μ. για τον δικαιούχο που είναι έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, ανεξαρτήτως αριθμού εξαρτώμενων τέκνων.

Η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει σε δύο δόσεις, μία έως την 31η Ιανουαρίου 2019 και μία έως την 30η Ιουνίου 2019.