Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Φορολογικές δηλώσεις 2018: Πότε συμφέρει οι σύζυγοι να υποβάλουν κοινή δήλωση και πότε χωριστή;

06 Μαρ

Φορολογικές δηλώσεις 2018: Πότε συμφέρει οι σύζυγοι να υποβάλουν κοινή δήλωση και πότε χωριστή;

Η απόφαση ανοίγει το δρόμο σε όλους τους φορολογούμενους προκειμένου να επιλέξουν αν τους συμφέρει να υποβάλλουν κοινή ή ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σήμερα οι έγγαμοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση ενώ αντίθετα όσοι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα υποβάλουν ή όχι κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Η υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης από όλους θα επιφέρει τις ακόλουθες αλλαγές:

  • θα γίνεται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου εισοδήματος σε κάθε σύζυγο. Με το σημερινό σύστημα η βεβαίωση γίνεται στο όνομα του συζύγου.
  •  η φορολογική διοίκηση θα επιβάλλει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μόνο στον σύζυγο ο οποίος δεν εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Έτσι, θα επιβάλλονται κατασχέσεις σε κάθε σύζυγο ξεχωριστά. Με το σημερινό σύστημα η φορολογική διοίκηση μπορεί να επιβάλλει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και στους δυο συζύγους όταν δεν εξοφλείται στο σύνολό του ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώνεται με το κοινό εκκαθαριστικό.

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 500 ευρώ (σε αυτήν την κατάσταση βρίσκονται περίπου 1,7 εκατ. φορολογούμενοι) από ένα από τους δύο συζύγους σήμερα η εφορία θεωρεί ότι το χρέος είναι από κοινού και άρα μπορεί να δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς του συζύγου ή της συζύγου. Με τις χωριστές δηλώσεις το χρέος θα βαρύνει μόνο τον οφειλέτη και άρα μόνο σε αυτόν θα επιβάλλεται η ενδεχόμενη κατάσχεση του λογαριασμού.

Επίσης ο ένας από τους δύο συζύγους, αυτός που δεν έχει οφειλές στην εφορία. θα μπορεί εκτός από το να προστατεύσει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να εκδώσει και φορολογική ενημερότητα κάτι που δεν ισχύει σήμερα, καθώς η «κοινή» οφειλή μπλοκάρει την έκδοση ενημερότητας και των δύο.

  •  η φορολογική διοίκηση θα εκδίδει ξεχωριστά για τους συζύγους αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν ένας από τους συζύγους έχει τακτοποιήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις θα μπορεί να προχωρά στην πώληση περιουσιακών στοιχείων ή στην είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο ακόμη και αν ο άλλος σύζυγος έχει οφειλές προς την εφορία.
  • θα γίνεται ξεχωριστή εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης για τον ένα σύζυγο δεν θα επηρεάζει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης για τον άλλο. Έτσι, όταν ο ένας σύζυγος θα δικαιούται επιστροφή φόρου θα την εισπράττει κανονικά χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με τυχόν οφειλόμενο φόρο του άλλου συζύγου.

Πότε δεν συμφέρει:

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η κοινή χωριστή δήλωση δεν συμφέρει. Η μια είναι αυτή που αφορά τα αντρόγυνα στα οποία ένας από τους δύο συζύγους έχει χαμηλό εισόδημα και υψηλό τεκμήριο διαβίωσης. Αν για παράδειγμα η σύζυγος ή ο σύζυγος έχουν ακίνητη περιουσία και Ι.Χ. στο όνομα τους αλλά έχουν μείνει άνεργοι. Στην περίπτωση της κοινής δήλωσης αν το εισόδημα του συζύγου που εργάζεται καλύπτει το τεκμήριο του συζύγου που δεν εργάζεται τότε δεν προκύπτει επιπλέον φόρος. Στην ξεχωριστή δήλωση ο άνεργος μπορεί να κληθεί να πληρώσει φόρο 22% ακόμη και από το πρώτο ευρώ για πλασματικό εισόδημα.

Μια δεύτερη περίπτωση είναι οι δαπάνες για το χτίσιμο του αφορολόγητου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών για μισθωτούς συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες Με την κοινή δήλωση το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να καλυφθεί είναι μεν υψηλότερο αλλά συνεισφέρουν και οι δύο σύζυγοι. Στις ξεχωριστές δηλώσεις θα πρέπει ο κάθε σύζυγος να καλύψει το ποσοστό των ηλεκτρονικών αποδείξεων που απαιτούνται για το δικό του αφορολόγητο.

Πρόβλημα θα δημιουργηθεί και με τον καθορισμό των δικαιούχων διαφόρων επιδομάτων που καταβάλλονται με κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα και όχι το ατομικό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιδομάτων που δίνονται με βάση το οικογενειακό εισόδημα είναι το επίδομα παιδιών και το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.