Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Παροχές προς ιδιώτες

Είτε πρόκειται για θέμα φορολογικών δηλώσεων ή για οτιδήποτε άλλο εφάπτεται στις υπηρεσίες μας, προτιμήστε μας για την άμεση και πλήρη διεκπεραίωσή του.

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Εισοδήματος ή χειρόγραφα στη ΔΟΥ σε ειδικές περιπτώσεις.

Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια.

Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9, αρχικές, διορθωτικές, συμπληρωματικές.

Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω TAXIS.

Δηλώσεις μεταβολών.

Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών.

Υποβολή αιτήσεων για επίδομα τέκνων καθώς και επίδομα θέρμανσης.

Σύνταξη και υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών ηλεκτρονικά.

Έκδοση τελών κυκλοφορίας.

Έκδοση φορολογικής-ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ.