Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Προσφορές

Για όλες τις Εταιρίες και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες

Τήρηση Βιβλίων ο 1ος μήνας ΔΩΡΕΑΝ

*ισχύει για ετήσια συμβόλαια

Για Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος

Ετήσια λογιστική υποστήριξη βιβλίων & υποβολή δηλώσεων

Για Φοιτητές & Ανέργους

Φορολογική Δήλωση Ε1

*με επίδειξη πάσο ή κάρτας ανεργίας

Για Μισθωτούς & Χαμηλοσυνταξιούχους

Φορολογική Δήλωση Ε1

*με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€

Για Όλους

Αιτήσεις Οικογενειακού Επιδόματος Α21