Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Έκδοση Συντάξεων

Έκδοση Συντάξεων

Η ανάθεση σε πιστοποιημένο επαγγελματία είναι η πλέον συμφέρουσα για τον ασφαλισμένο καθώς η σύνταξη εκδίδεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης*

Το γραφείο μας παρέχει:

  • Σύνταξη μελέτης ( Διερεύνηση Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος ).
  • Καταμέτρηση ενσήμων και αναγνώριση πλασματικών ετών.
  • Υπολογισμός ποσού σύνταξης.
  • Παροχή συμβουλών.
  • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.
  • Συντάξεις Αναπηρίας, Επικουρικών και ειδικών κατηγοριών.
  • Αιτήσεις προκαταβολής Εθνικής Σύνταξης.
  • Έκδοση προσυνταξιοδοτικών Βεβαιώσεων (Ανακεφαλαίωση ενσήμων και
    Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης)

Η Ιουστίνα Μιχελαράκη είναι Πιστοποιημένη Επαγγελματίας από τον ΕΦΚΑ για την έκδοση συντάξεων και αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την διαδικασία απονομής σύνταξης.